Política de privacitat

Les dades personals que vostè ens aporti seran objecte de tractament en un fitxer amb l’única finalitat d’atendre les seves sol·licituds d’informació.

Bellot Technics, com a responsable del fitxer, es compromet a respectar la confidencialitat de la informació de caràcter personal i a garantir l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercitar mitjançant comunicació escrita dirigida a l’adreça admon@bellottechnicsbm.com.

Contact

admon@bellottechnicsbm.com - (+34) 937 422 477